برسد به دست آقای رضا پهلوی

کوتاه سخنی با آقای رضا پهلوی دارم که امیدوارم به دست ایشان رسیده و پاسخگو باشند:

۱) آقای پهلوی در مصاحبه با فیگارو (که متاسفانه با مصاحبه هایشان در رسانه های فارسی تفاوتهای جدی دارد) اعلام کرده اند که در نظر دارند در مورد آقای خامنه ای مشابه همان فرایندی را که در مورد قذافی انجام شد دنبال کنند. ممکن است ایشان توضیح دهند فراوردهء آن فرایند چه بود و آیا ایشان به دنبال همان فراورده در مورد ایران هستند؟

۲) آقای پهلوی در مصاحبه با رادیو فردا فرموده اند: “امروز پس از مشاهده بهار عرب در کشورهای عربی، دیدیم هرگاه جهانیان تصمیم قاطع گرفتند در حمایت از این نیروها، حکومت مستبد را پایین کشیدند و به جای آن حکومتی که به دست مردم تعیین شده سر کار می‌آید. امروز مسئله سوریه را باید از نزدیک دنبال کرد و فکر می‌کنم به زودی نوبت ایران هم خواهد رسید”.  بسیار مناسب است آقای پهلوی توضیح دهند منظورشان از اینکه جهانیان تصمیم قاطع گرفتند چیست؟ این حمایتی که می گویند منظور کدام حمایت است؟ مسلح کردن لیبیایی ها؟ عملیات ناتو در لیبی؟ یا زمانیکه از سوریه حرف می زنند آیا ایشان پیش بینی می کنند که حکومت ایران هم تا چند ماه دیگر مانند سوریه دست به کشتار گسترده می زند و آقای پهلوی جامعه جهانی را به پیش دستی فرا می خواند؟ در این صورت ممکن است ایشان بیشتر و صریحتر توضیح دهند که منظورشان از این پیش دستی چیست؟ یا ایشان آینده نزدیک سوریه را مانند لیبی پیش بینی می کنند و در این راستا موضوع سوریه را به ایران ربط می دهند؟ اصولا آیا ارتباطی بین واژه “جنایت علیه بشریت” که به وفور در این چند روزه توسط ایشان به کار رفته است و واژه هایی مانند قذافی و سوریه نمی باشد؟

۳) آقای پهلوی در همان مصاحبه با رادیو فردا از شورایی گسترده صحبت کرده اند که مقدمات آن هم فراهم شده است و بلافاصله آن را ربط داده اند به اینکه: “می‌توانیم از جهانیان بخواهیم به جای این که به فکر ماجراجویی‌های نظامی و برخوردهای خشونت‌آمیز باشند از بهترین راه ممکن و کمترین هزینه ممکن و به دست خود مردم ایران تغییرات فاحشی را به دست بیاورند”. سوال من از آقای پهلوی این است که این شورا دقیقا قرار است چه کاری انجام دهد؟ چگونه به مبارزات مردم داخل کمک می کند؟ اصولا این شورا مشروعیت و مقبولیت خود را از کجا می گیرد؟ آیا انتظار آقای پهلوی این است که دنیا شورایی را که هنوز هیچ کس آن را نمی شناسد به عنوان سخنگوی ایرانیان و به طور واضحتر آلترناتیو بشناسد؟

۴) آقای پهلوی در انبوه مصاحبه های چند روز اخیرشان همواره موضوع نقض حقوق بشر را به عنوان محرک اصلی خود عنوان کرده اند که بسیار عالی است. ایشان در ضمن اظهار کرده اند که مدارک بسیاری دارند که از نقض گسترده و سیستماتیک حقوق اقلیتها خبر می دهد. این هم بسیار عالی است اما سوالی که مطرح می شود این است که آیا آقای پهلوی در جریان نیستند که سازمان ملل قبلا نماینده ای را در ارتباط با موضوع حقوق بشر در ایران تعیین کرده است و آیا نمیدانند که مسلما از دید سازمان ملل و شورای امنیت اگر اطلاعاتی در مورد نقض گسترده حقوق بشر در ایران موجود است بایستی به آقای احمد شهید تحویل شود؟ دلیل این شو عظیم تبلیغاتی چیست؟ آیا ارتباطی با همان شورای تشکیل شده و اهداف آن ندارد؟

۵) با توجه به شانس بسیار پایینی که از نظر حقوقی برای پذیرش مدعای ایشان در صحن شورای امنیت موجود است آقای رضا پهلوی پیامدهای این حرکت اخیرشان را برای مردم داخل کشور و مبارزات آنان چگونه ارزیابی می کنند؟

لینک مصاحبه با فیگارو

لینک مصاحبه با رادیو فردا

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: