آقای نوری علا دولت موقت تشکیل می دهد

هر دم از این باغ بری می رسد! حقیقتا نمی دانم این خبر را باید در قسمت طنز قرار داد یا آن را بحثی جدی و سیاسی دانست. آقای نوری علا امشب در یکی از تلویزیونهای لس آنجلسی (برنامه آقای میبدی در تلویزیون پارس) اعلام کرده اند که دولت موقت تشکیل می دهند و وزیر تعیین می کنند و …در انتخابات هم فقط خارج کشوریها حق رای دارند. معنی سکولاریزم نو پس این بود و ما نمی دانستیم
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: