عشوه شتری جناب احمدی نژاد

این آقای احمدی نژاد هم برای خود پدیده ای است. بعد از آن همه گندی که با ندانم کاریهایش به اقتصاد و سیاست و اجتماع و فرهنگ و همه چیز ایران زده است حالا آقا ناز هم میکند و عشوه شتری می آید که آی آقای لاریجانی اگر چهل میلیاردم را بکنی بیست میلیارد، من هم قهر می کنم ها! ببینیم کرشمه جناب رهبر معظم چه شکلی خواهد بود. آیا نازش را خواهد خرید؟ شما چه فکر می کنید

سبز باشید، دیگران را هم سبز کنید

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: