چهارشنبه سوری آسمان را با بالنهای سبز بپوشانیم

پیشنهاد جالبی را در گوگل ریدر خواندم که عینا در اینجا می آورم

يكي از بچه هاي شركت براي چهارشنبه سوري يك سري بالن سفارش داده بود به اسم بالن آسماني كه يك شبانه روز تو هوا مي مونه . امروز براش فرستادند اندازه اش بزرگه به راحتي تو آسمون ديده مي شه رنگ سبز هم داره با بچه ها تصميم گرفتيم چهارشنبه سوري آسمون را سبز كنيم با اين بالنها حداقل تو محدوده خودمون. اين را دست به دست كنيد فكرش را بكنيد هركدوم اگر يكي هم بفرستيم اون شب آسمون چي مي شه. اين آدرسشه اما اگر زنگ بزنيد ارزونتر مي افته حدود 2500 تومن. اگر خواستيدشماره اش اينه 4- 66595753 – 021

http://www.fanooseasemani.ir/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: