بهوش باشیم

این روزها رژیم از انواع و اقسام روشها برای ایجاد تفرقه در صفوف مردم استفاده می کند. سناریوی مصاحبه با زندانیان سابق و خصوصا آنها که در اعترافهای نمایشی شرکت کرده اند یکی از این ترفندها است. دوستان بهوش باشیم. ما نمی دانیم پشت این مصاحبه ها چیست. آیا در شرایط عادی انجام شده است؟ آیا طبق توافقی از پیش تعیین شده (و شاید یکی از شرایط آزادی) نبوده است

بسیار مهم است که تحت تاثیر این حرکتهای فریبنده قرار نگرفته و همگی متحد و منسجم به پیشواز بیست و دو بهمن برویم

سبز باشید، دیگران را هم سبز کنید

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: