مخملباف در مصاحبه با سازگارا: داستان، داستان همان اره است

آقای محسن سازگارا با آقای محسن مخملباف مصاحبه ای را در سلسله برنامه های روزانه اش انجام داده است که حاوی یک نکتهء با مزه ولی در عین حال جدی است. آقای سازگارا از مخملباف در مورد خودداری از خشونت در ۱۶ آذر نظر می خواهد و او هم ۱۰ دقیقه در این مورد به مردم نصیحت می کند. در انتهای کلام و در زمان خداحافظی تازه حرف دلش را در لفافه می زند و می گوید: داستان، داستان همان اره است! برای کسانی که ممکن است قصه اره را ندانند خیلی مختصر و با رعایت منتهای عفت کلام می گویم که منظور مخملباف این است که قصهء ولی فقیه بعد از آن صحبتها در نماز جمعهء ۲۹ خرداد مانند داستان کسی است که اره در ما تحتش (این مودبانه ترین واژه ای بود که پیدا کردم) فرو رفته است. نه می تواند آن را بیرون بیاورد و نه می تواند تو بدهد. به قول شطرنج بازها آچمز شده است. لینک مصاحبه را برای کسانی که اینترنت پر سرعت دارند ذیلا می آورم. برای شنیدن قسمت مورد نظر به ۲۰ ثانیه پایانی آن گوش کنید

http://www.youtube.com/watch?v=3hL8bqQsXfA&feature=player_embedded

سبز باشید، دیگران را هم سبز کنید

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: