آقای رادان، برای تاسوعا و عاشورا کجا باید مجوز بگیریم؟ لطفا راهنمایی بفرمایید

قبل از سیزده آبان زمزمه های مجوز گرفتن از سوی نیروی انتظامی برای اولین بار پس از انقلاب مطرح شد. در واقع حوادثی که در مناسبتهای مختلف پس از بعد انتخابات روی داد و آخرین آنها،  روز قدس، باعث شد حکومت عمیقا باور کند و بفهمد که جنبش سبز کار تعدادی خس و خاشاک نیست و دامنه و گستره آن تمام ایران و همه اقوام ایرانی است. به عبارت دیگر برای حکومت کودتا وجدان شد که این جنبش عقب نشینی نخواهد کرد تا به مطالباتش دست یابد. لذا تمام هم و غم آنان اخیرا بر این قرار گرفته است که اجتماعات مردم را خنثی و کنسل کنند، به همین علت هم قبل از سیزده آبان زمزمه های خنده داری را در مورد گرفتن مجوز از طرف نیروی انتظامی و یا اعلام عدم دریافت هیچ نوع درخواست مجوز از سوی استانداری تهران شنیدیم . نهایتا به علت ماهیت روز سیزده آبان به این بسنده شد که فقط راهپیمایی جلوی سفارت آمریکا مجاز است و حتی مسیرهای مشخصی هم برای رسیدن به آنجا اعلام نشد تا دست ماموران برای برخورد باز باشد و دیدیم که چه برخورد مهربانانه ای هم داشتند

حال سوال من از آقای رادان و بالا دستی های او این است: با محرم چه می کنید؟ لطفا بگویید برای تاسوعا و عاشورا از کجا باید مجوز بگیریم؟

راستی به شانزده آذر اندیشیده اید؟ بیست و دو بهمن چطور؟ لطفا تعیین بفرمایید که برای مجوز این مناسبتها چه کسانی را باید ببینیم؟

سبز باشید، دیگران را هم سبز کنید

Advertisements

One thought on “آقای رادان، برای تاسوعا و عاشورا کجا باید مجوز بگیریم؟ لطفا راهنمایی بفرمایید

  1. ali says:

    4 shanbe soori az ghalam andakhti aziz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: