احتمالا آقای خامنه ای منفورترین بشر کره خاکی در حال حاضر است

یک نگاه ساده و گذرا به حجم و محتوی مطالب منتشر شده در روی وب در مورد محمود وحیدنیا و اظهارات شجاعانه اش در حضور آقای خامنه ای طی بیست و چهار ساعت گذشته به خوبی نشان می دهد که آحاد مردم راجع به او چگونه فکر می کنند. در همین سایت بالاترین بالغ بر بیست مطلب در مورد این موضوع نوشته شده است که همه بدون استثناء در طرفداری از این دانشجوی شجاع و اعلام انزجار ازاظهارات مقام رهبری است. مردم از هر فرصتی استفاده می کنند تا تنفر خود را از شرایط موجود و طبعا از باعث و بانی اصلی آن که بی شک شخص آقای خامنه ای است نشان دهند. من ظن قوی دارم که هیچ بنی بشری در روی کره زمین منفورتر از ایشان نیست و به گواه تاریخ هر زمان که رهبری یک مملکت مقبولیت عامه را از دست بدهد و بر خلاف خواسته های ملتش عمل کند قطعا رفتنی است، چه برسد به اینکه چنین منفور باشد! آن روز خیلی زود خواهد آمد، شاید تا همین چند روز دیگر، شاید همین سیزده آبان

 

سبز باشید، دیگران را هم سیز کنید

Advertisements

2 thoughts on “احتمالا آقای خامنه ای منفورترین بشر کره خاکی در حال حاضر است

  1. سیاوش says:

    من برای ایشان متاسفم چون به خاطر یک موجود به نام ا.ن خودشو کاملا منفور کرد حداقل قبلا یک احترام کمی بهش می گذاشتن

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: