توصیه می کنم بازداشت شدگان دعای کمیل و دیگر زندانیان را قبل از ۱۳ آبان آزاد کنید 

یک بار دبگر حکومت ظلم و جور ماهیت کثیف خود را نمابان کرد و اینبار صحنه ی دعای کمیل را محل قدرت نمایی خود قرار داد. اگر پیش از این عروسی ها و مکانهای شادی مردم آماج حملات وحشیانه می شد حال مراسم دعای کمیل (و لابد پس از این دعای توسل و ندبه و نظایر آن) مورد هجوم قرار میگیرد. به عبارت ساده دولت کودتا در حال حاضر از هر نوع تجمع مردم بشدت وحشت دارد و سراسیمه به آن حمله می کند که همین نشانه ی ضعف مفرط آنان است. از این تریبون به سربازان آقای خامنه ای توصیه می کنم بازداشت شدگان دعای کمیل و دیگر زندانیان را قبل از ۱۳ آبان آزاد کنید که در غیر این صورت جمعیتی معادل دو برابر آنچه در روز قدس دیدید (و خواب راحت از شما ربود) بر سرتان آوار خواهد شد و در خیابانها خواهد ماند تا فرزندانش آزاد شوند

سبز باشید دیگران را هم سبز کنید

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: