ضربات مهیبی که تلویزیون جمهوری اسلامی به اسلام می زند

مطلبی که در اینجا می آورم یک نقل قول از تلویزیون جمهوری اسلامی است. آن را بخوانید و خود قضاوت کنید که چه کسانی دنبال ضربه زدن به اسلام و مسلمین هستند. تلویزیون جمهوری اسلامی حدیثی از پیامبر اسلام را نقل می کند که محتوی آن چنین است: ای علی، هفت چیز است که فراموشی می آورد: خوردن سیب ترش، خوردن گشنیز یا پنیر یا پس ماندهء موش، خواندن نوشته های روی قبر، راه رفتن میان دو زن، افکندن شپش، حجامت در گودی پس سر، و ادرار در آب راکد. اینها تعالیم سیمای جمهوری اسلامی است. اگر باور ندارید خود از اینجا مشاهده کنید: لینک

سبز باشید، دیگران را هم سبز کنید

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: