تقدیر جنبش سبز از سایت بالاترین

دو سه روزی است که بخش زنده سایت بالاترین را تعقیب می کنم تا بتوانم در مورد جهت گیری و وزن مطالب مختلف در این سایت قضاوت کنم. به نکتهء بسیار جالبی پی بردم. هر لینکی که به نوعی در راستای جنبش سبز نباشد به شدت منکوب می شود. به عنوان مثال، امروز مطلب مربوط به اینکه آقای خاتمی برندهء جایزهء گفتگوى جهانى در سال جاری شده است طرفداران زیادی داشت و امتیاز فراوانی هم جمع کرد. در این میان لینکی به بالاترین ارسال شد که سعی داشت همین مطلب را به اطلاع برساند ولی یک اشتباه تایپی (سهوی یا عمدی!) در عنوان آن وجود داشت. به جای “خاتمی باز هم برنده شد” نوشته شده بود: “خاتمی باز هم بنده شد”. همین اشتباه باعث شد که این پست امتیاز منفی بسیار بیش از مثبت دریافت کند، حتی پس از تصحیح. این مثال ساده نشان می دهد که بچه های سبز اهمیت رسانهء بالاترین را بیش از پیش درک کرده و با علم به این که سایت بالاترین در شکل دهی به افکار عمومی رل مهمی بازی می کند، آن را به تسخیر خود در آورده اند. اینجاست که باید از مسئولین این سایت که چنین بستری را فراهم کردند کمال تشکر را داشت و به جوانان برومند سبز هم دست مریزاد گفت

سبز باشید، دیگران را هم سبز کنید

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: