طاهر احمدزاده

تاریخ معاصر ایران طاهر احمدزاده را به عنوان قدیمی ترین زندانی سیاسی می شناسد که هم در دوران پهلوی و هم در جمهوری اسلامی طعم تلخ زندان را چشیده است. او دوستی عمیقی با محمدتقی شریعتی (پدر دکتر شریعتی) داشت و از هم رزمان مرحوم طالقانی (کلا نهضت آزادی) بود که بارها در رژیم گذشته به زندان رفت. پس از انقلاب مدتی استاندار خراسان بود ولی کمی پس از استعفای همفکرانش در دولت موقت، او نیز کنار رفت ومدتی را هم در زندانهای جمهوری اسلامی سر کرد

مسعود و مجید دو تن از فرزندان او بودند که به چریکهای فدایی پیوستند و یکی از آنها قبل از انقلاب و دیگری پس از انقلاب به همین جرم اعدام شدند. طاهر احمدزاده در سال ۱۹۹۳ پس از سالها توانست از کشور خارج شده و به دیدن دخترش در آمریکا برود. در حال حاضر نیز در آستانهء ۹۰ سالگی در آمریکا ساکن است.
طاهر احمدزاده با وجود کهولت سن در روزهای دوم و سوم تحصن نیویورک حاضر بود و در روز آخر سخنانی ایراد کرد که انباشته از آیات قرآن و اشعار شعرای نامی ایران است و انسان را به حیرت فرو می برد که چگونه میتوان چنین شخص وارسته ای را زندانی کرد (بخصوص در دوران پس از انقلاب که …)، بهتر است ادامه ندهم. سخنان ایشان را می توانید در اینجا پیدا کنید.

Advertisements

3 thoughts on “طاهر احمدزاده

  1. آزاده says:

    سلاممیشه بگین چرا دیگه مطالب ادبی نمی نویسید؟

  2. علی says:

    شرایط فعلی ایران دل و دماغ چنین کاری را باقی نمی گذارد. ضمن اینکه من هم ادبیات را بصورت جدی دنبال نمی کنم. وانگهی، اگر ویدئو صحبت آقای احمدزاده را با حوصله تا انتها گوش کنید متوجه می شوید که چیزی جز ادبیات خالص نیست. با این حال سعی می کنم…

  3. Anonymous says:

    مجید و مسعود هردو در سال 50 و مجتبی بعد از اتقلاب، کشته شدند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: