یار دبستانی

هفتهء گذشته بلوغ قکری و اجتماعی ایرانیان را به چشم دیدم و در برابر شکوه آن سر تعظیم فرود آوردم. از چهار گوشهء گیتی هموطنانمان گرد هم آمده بودند تا یکصدا آزادی زندانیان عقیدتی را بطلبند. برای این جمع تفاوت نداشت که چه کسی و با چه عقیده ای در بند شده است. آنان آزادی بی قید و شرط همهء این زندانیها را می خواستند اعم از بهایی و یهودی و کرد و لر. در مورد این تجمع سخن بسیارمی توان گفت و سعی خواهم کرد تا در پستهای بعدی به سهم خودم پاره ای از مشاهداتم را با شما در میان گذارم. در این پست اما هدفم این است که قطعه ویدئو ایی را از این مراسم به اشتراک بگذارم که برای خودم خیلی تاثیر گذاربود. اجرای متفاوتی از جاودانهء “یار دبستانی” توسط فرید شفیع نوری هنرمند خود ساخته ای که در تگزاس به دنیا آمده و رشد کرده است به همراه دو ایرانی دیگر که به صورت خودجوش (فی البداهه) او را همراهی میکنند. قبلا بابت فیلم برداری غیر حرفه ای (و با دوربین عکاسی) عذرخواهی میکنم. ویدئو را می توانید از اینجا ببینید.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: