خودی و غیر خودی

لطفأ به این قطعه شعر از استاد سخن سعدی که بر سر در سازمان ملل در نیو یورک آمریکا و نیز ژنو به 12 زبان ترجمه شده و نقش بسته توجه کنید

بنی آدم اعضای يکد يگرند
که در آفرينش ز يک گوهرند

چوعضوی به درد آورد روز گار
دیگر عضو ها را نماند قرار

تو کز محنت ديگران بی غمی
نشايد که نامت نهند آدمی
همه چیز در اوج است. انسانها برابرند و درد یکی رنج دیگری است.
حال به این اشعار از ابتدای گلستان نگاهی بیاندازید

ای کریمی که از خزانه غیب

گبر و ترسا وظیفه خور داری

دوستان را کجا کنی محروم

تو که با دشمن این نظر داری

به یکباره همه چیز عوض می شود. گبر و ترسا دشمن می شوند و خداوند موأخذه می شود که چرا مرز بین خودی و غیر خودی را رعایت نمی کند.
چرا؟ ما چه انتظاری از جنتی ها و مصباح ها داریم؟

نیاز به توضیح نیست که هدف این نوشتهء کوتاه تخطئهء سعدی نیست. جایگاه او عالی و بلکه متعالی است. اتفاقا به همین دلیل سعدی را انتخاب کردم که تاکیدی باشد بر اینکه خیلی از نام آوران و فرهیخته گان تاریخ ما هم در زمینهء حقوق بشر قائل به تساوی حقوق انسانها (تنها و تنها به صرف انسان بودنشان و نه هیچ شرط دیگری) نبوده اند.

Advertisements

3 thoughts on “خودی و غیر خودی

  1. یوسف says:

    همهء مطالب این سایتو خوندم و لذت بردم فقط با این یکی مشکل دارم. سعدی مظهر حقوق بشره. همه دنیا اینو میدونن.

  2. Anonymous says:

    ای دوست شما از یک مطلب بدیهی نتیجه بسیار مبهمی را می گیرید. منظورتان چیست؟ آیا براستی مفهوم شعر سعدی را درک کرده اید؟اما گیریم که نتیجه گیری شما درست بوده باشد، آیا بهتر نیست احترام نام آوران و فرهیخته گان را به جای آورده اما آنچه در این زمان و مکان پسندیده تر است را انجام دهیم؟ بهرحال ما زنده ایم و آن بزرگان رفته اند.

  3. دوست ناشناس من: ادعای این که مطلب سعدی را درست فهمیده ام نمی کنم ولی در این که برای گیر و ترسا واژهء دشمن در این ابیات استفاده شده است که نمی توان شکی کرد. می توان؟من فکر نمی کنم عدم انتقاد از چیزی که آن را درست نمی پنداریم دردی را از ما دوا کند. من کمال احترام را برای سعدی قایلم و آن را نیز در نوشته ام منعکس کرده ام ولی این بدان معنا نیست که ایشان را معصوم و منزه از خطا بدانم. کاش شما به من می گفتید کجای درک من از این ابیات سعدی ایراد دارد تا آن را تصحیح کنم که در آن صورت بسیار بیشتر سپاسگزار شما می شدم

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: