فخرآور و هویت ملی

نمی خواستم نوشته هایم را با سیاه نمایی آغاز کنم ولی چه کنم که دست روی هر موضوعی که می گذارم سیاه است. چند شب پیش کانالهای تلویزیونی ایرانی را جستجو میکردم تا شاید به برنامه ای درخور تماشا برسم. تصویر آقای امیر عباس فخرآور مرا به خود جلب کرد. با حرارت فراوان در حال افشاگری بود. نیم ساعت سعی کردم منظورش را و یا پیامش را بفهمم اما تنها نکته ای که دستگیرم شد این پیام (آن هم از قول پدرش) بود که جوانان مصلحت اندیش نیستند پس باید به حرفشان توجه کرد. ازاین می گذرم که ذکر چنین نکاتی که از فرط تکرار به ابتذال گراییده اند هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. آنچه که مایلم دراین نوشته به آن ورود کنم نحوهء بیان آقای فخرآور است. اگر کسی چهرهء ایشان را از قبل نشناسد گمان میبرد که با یک کارآگاه خصوصی زبده سروکار دارد که در حال افشا کردن چهرهء پلید صدای آمریکا و در رأس آن شیلا گنجی به عنوان عامل نفوذی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. نحوهء حرکت دادن قلم در دست ایشان حین حرف زدن نیز یادآور ذوالفقار علی بود که قلب خصم دون را هدف کرده است. چند شب متوالی دیگر هم برنامهء ایشان را به دقت نگاه کردم تا شاید بتوانم دلیل محکمه پسندی برای ادعاهای آقای فخرآور پیدا کنم اما تنها چیزی که دستگیرم شد لیست بلندتری از عوامل جمهوری اسلامی بود شامل علی افشاری، احمد باطبی، محسن سازگارا، کیانوش سنجری، دفتر تحکیم وحدت و … بدون اینکه کوچکترین شاهدی و یا دلیلی برای مدعای خود ارائه دهند.
اما من فعلا به صحت و سقم این ادعاها هم کاری ندارم. آنچه که مرا بسیار آزار می دهد این فرهنگ تخریبی است که متاسفانه چون خوره به جان ما افتاده و جزئی جدا نشدنی از زندگی ما شده است. بزرگی خود را در کوچک کردن دیگران می دانیم و ضعف در استدلال را با خشونت گفتاری پنهان می کنیم. به عبارت دیگر هویت خود را در بی هویتی دیگران جستجو می کنیم. آیا این نشانه ای دیگر از
بحران هویت نیست؟
آقای فخرآور توماس جفرسون را الگوی خود قرار داده اند و به آن بسیار مفتخرند، سوأل من از ایشان این است که آیا جفرسون هم با تخریب دیگران جفرسون شد؟ آقای امیر عباس فخرآور، لطفا کمی بیشتر فکر کنید. توصیه می کنم به نحوهء صحبت کردن آقای پرویز مینویی که در همان تلویزیونی برنامه اجرا می کنند که تریبون شما هم هست دقت کنید و نحوهء برخورد ایشان با آراء مخالف را بررسی کنید، مطمئنم به نتایج مفیدی می رسید.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: